Opifex
OPIFEX TRADE d.o.o.
Kolodvorska ulica 8
2310 SLOVENSKA BISTRICA

M.tel.:     031 629 592


Partnerji
O podjetju

Ime družbe: OPIFEX TRADE trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšano ime družbe: OPIFEX TRADE d.o.o.

Sedež družbe: Kolodvorska ulica 8, SI-2310 Slovenska Bistrica

Telefaks : 02/818 43 75
Mobitel: 031/629 592 (Martin Koklič)
041/623 627 (Darja Štunf Koklič)
E-mail: martin@opifextrade.si
Matična številka: 5796415
ID št. za DDV: SI13282018

Odgovorna oseba podjetja: Martin Koklič, univ. dipl. ing. les., direktor
Prokurist, lastnik podjetja: Darja Štunf Koklič, univ. dipl. ekon.

Datum ustanovitve: 02.07.1993, Okrožno sodišče v Mariboru, št. vl. 1/08751/00
Osnovni kapital: 63.846,00 EUR
Šifra dejavnosti: 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

© 2009 Opifex Trade d.o.o. | Web design: Conectivia Team