Opifex
OPIFEX TRADE d.o.o.
Kolodvorska ulica 8
2310 SLOVENSKA BISTRICA

M.tel.:     031 629 592


Partnerji
GRADBENIŠTVO - Reference

- novogradnje stanovanjskih hiš do II. ali III. gradbene faze
 • Novogradnja 5 kom. vrstnih stanovanjskih hiš v Slov. Bistrici, Leto gradnje : 2001, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: IDEAAL projekt d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Stanovanjska hiša VIVOD (YTONG), Leto gradnje : 2006, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: ABZ inženiring. d.o.o., Ljubljana
 • Stanovanjska hiša BOŽIČEK (YTONG), Leto gradnje : 2007, Lokacija: Celje, Projektant: I.M.I. d.o.o., Dravograd
 • Stanovanjska hiša KOLAR (YTONG) , Leto gradnje : 2007, Lokacija: Globoko, Projektant: GRADBIT d.o.o., Maribor
 • Stanovanjska hiša GLUŠIČ – NAREKS (YTONG), Leto gradnje 2009, Lokacija: Arja vas, Projektant: Ingra Staniskav Klemenčič, s.p., Gornja Radgona
 • Gradbena dela izgradnje stanovanjske hiše,; Leto gradnje 2013/2014, Lokacija: Košaki - Maribor, Projektant: IDEA Gradbeni biro d.o.o.
- izvajanje temeljnih plošč za montažne hiše
 • Stanovanjska hiša FRAS, Leto gradnje : 2006, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: MARLES d.o.o., Maribor
 • Stanovanjski dvojčki RAČE, Leto gradnje : 2007, Lokacija: Rače, Projektant: STABILIS d.o.o., Zgornja Polskava
 • Stanovanjska hiša REGENT, Leto gradnje : 2008, Lokacija: Sele pri Polskavi, Projektant: STABILIS d.o.o., Zgornja Polskava
 • Stanovanjska hiša HOČE, Leto gradnje : 2009, Lokacija: Spodnje Hoče
 • Stanovanjska hiša Stari Log, Leto gradnje : 2010, Lokacija: Stari Log, Projektant: STABILIS d.o.o., Zgornja Polskav
- gradnje poslovnih objektov
 • Poslovni in stanovanjski objekt Vimen, Leto gradnje : 2006, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: BARD d.o.o., Maribor
 • Poslovni objekt MKS, Leto gradnje : 2008, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: ABZ d.o.o., Maribor
 • Poslovni objekt TEZNO – CSD- dokončevala gradbena dela in jašek dvigala, Leto gradnje : 2011, Lokacija: Maribor - TEZNO, Projektant: KOMUNAPROJEKT d.d., Maribor
 • Gostišče Smogavec - dogradnja dvorane in sob, Leto gradnje : 2011- 2014, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: ERIGO, d.o.o., Slovenska Bistrica
- adaptacije in rekonstrukcije objektov
 • Prostorska preureditev in dozidava Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2005, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: IDEAAL projekt d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Rekonstrukcija kotlovnice v vrtcu Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2007, Lokacija: Slovenska Bistrica,
 • Rekonstrukcija kotlovnice v vrtcu OŠ Minke Namestnik, Leto gradnje : 2008, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: STbiro Tomaž Sekulič s.p., Velenje
 • Obnova prostorov Judo cluba Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2008, Lokacija: Slovenska Bistrica,
 • Obnova stanovanjske hiše NEMEC, Leto gradnje : 2008, Lokacija: Studenice,
 • Obnova prostorov podstrešja Rdečega križa Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2008, Lokacija: Slovenska Bistrica,
 • Obnova stanovanjske hiše Holbl, Leto gradnje : 2010, Lokacija: Maribor,
 • Obnova stanovanjske enote v bloku, Leto gradnje : 2011, Lokacija: Maribor,
 • Obnova strehe in detaljev fasade na bloku Moše Pade 6, Leto gradnje : 2011, Lokacija: Maribor,
 • Obnova kletnih prostorov v stanovanjski hišu Kundit, Leto gradnje : 2011, Lokacija: Limbuš,
 • Dozidava stanovanjske hiše Kešina, Leto gradnje : 2012, Lokacija: Slovenska Bistrica,
 • Celovita obnova stanovanjske hiše in okolice Marković; Leto gradnje : 2012; Lokacija: Maribor, 
 • Preureditev prostorov - gradbeno obrtniška dela - stanovanske hiše Pekrska; Leto gradnje 2012; Lokacija: Maribor
 • Gradbena dela prenove objekta Stara pekarna Slovenska Bistrica; Leto gradnje:  2012/2013 ; Lokacija: Slovenska Bistrica
 • Dograditev stanovanjske hiše in prenova fasade; Leto gradnje 2014; Lokacija: Slovenska Bistrica; Projektant: ERIGO d.o.o., Slovenska Bistrica
zidanje hišnih kamininov
 • Stanovanjska hiša Slovenska Bistrica , Leto gradnje : 2012, Lokacija: Slovenska Bistrica, 

- gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov na ključ ali pavšal
 • Stanovanjska hiša Kukolja Branimir, Leto gradnje : 2006, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: ABZ inženiring. d.o.o., Ljubljana
 • Stanovanjska hiša Kukolja Marija, Leto gradnje : 2006, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: ABZ inženiring. d.o.o., Ljubljana
- gradnja trgovskih centrov
 • Izvajalci gradbeno obrtniških del, PTSC Faza 3, Pikapolonca , Leto gradnje : 2008, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: IDEAAL Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Izvajalci gradbeno obrtniških del, PTSC Faza 4, LIDL center , Leto gradnje : 2008, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: IDEAAL Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica
- gradnja kmetijskih objektov
 • Izvajalci gradbenih del, Gospodarski objekt hlev za MPG , Leto gradnje : 2009, Lokacija: Krasna pri Studenicah, Projektant: TEHNOTIM, d.o.o., Pesnica pri Mariboru + Izvajalci GIO del,
 • Izvajalci gradbenih del, Gospodarski objekt hlev za konje , Leto gradnje : 2011, Lokacija: Ložnica
- gradnja bencinskih servisov
 • Gradbena dela Bencinski servis OMV Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2005, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: Movida d.o.o., Koper
- gradnja proizvodnih obratov
 • Gradbena dela izgradnja plinske kotlovnice pri OŠ Phorskega odreda( GIO dela), Leto gradnje : 2007, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: LIZ Inženering d.o.o., Ljubljana
 • Preureditev dela hale Print Devision d.o.o. Leto gradnje : 2009, Lokacija: Maribor,
 • Izvajalci GIO del, Poslovno skladiščni objekt OPIFEX , Leto gradnje : 2010, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: IDEAAL Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Prizidek poslovni stavbi PROFI, d.o.o , Leto gradnje : 2010, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: Gradbeni biro Marko CVAHTE inž.gradb,sp., Slovenska Bistrica
 • Izvajalci dela gradbenih del, Ročna Avtopralnica Pri mostu , Leto gradnje : 2010, Lokacija: Zg. Duplek, Projektant: ARHILAND, Damir Černoga s.p., Maribor
- obnove zdravstvenih ambulant
 • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica obnova zobozdravstvenih ambulant , Leto gradnje : 2007, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: Vedernjak d.o.o., Maribor
 • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica obnova prostorov ambulante, Leto gradnje : 2011, Lokacija: Slovenska Bistrica
- obnove veterinarskih ambulant
 • Obnova Veterinarske postaje Slovenska Bistrica , Leto gradnje : 2005, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: GRADBIT d.o.o., Maribor
- obnove šolskih,  športnih in kultirnih objektov, pisarn
 • Obnova zunanjih športnih igrišč Osnovne šole Spodnja Polskava, Leto gradnje : 2005, Lokacija: Spodnja Polskava,
 • Obnova kuhinje Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2008, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: Vedernjak d.o.o., Maribor
 • Obnova igrišč za odbojko na mivki Športni park Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2007, Lokacija: Slovenska Bistrica,
 • Obnova telovadnice za judo Športni park Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2009, Lokacija: Slovenska Bistrica,
 • Obnova spremnih objektov bazena Športni park Slovenska Bistrica, Leto gradnje : 2009, Lokacija: Slovenska Bistrica,
 • Obnova in gradnja vrtca v Leskovcu, Faza I. Leto gradnje : 2009, Lokacija: Leskovec,
 • Obnovitvena dela na Vrtcu Otona Zupančiča enota Ciciban, Leto gradnje : 2010, Lokacija: Slovenska Bistrica,
 • Gradbena dela preureditve kotlovnice Osnovne šole Vodice, Leto gradnje: 2012, Lokacija: Vodice pri Ljubljani
 • Obnovitev podzidka fasade Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, Leto gradnje: 2012, Lokacija: Laporje
 • Gradbena dela prenove notranjosti  Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Leto gradnje: 2014, Lokacija: Slovenska Bistrica; Projektant: IDEAAL Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Gradbena dela umestitve osebnega dvigala v gradu Slovenska Bistrica - jašek dvigala; Leto gradnje: 2014-2015; Lokacija: Grad Slovenska Bistrica; Porjektant: IDEAAL Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica
- zunanja ureditev
 • Prenova cestišča in komunalnih vodov v Gregorčičevi ulici, Leto gradnje : 2007, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: IPTI d.o.o., Maribor
 • Zamenjava kanalizacijske cevi v delu Špindlerjeve ulici, Leto gradnje : 2007, Lokacija: Slovenska Bistrica, Projektant: IPTI d.o.o., Maribor
 • Stanovanjski dvojčki RAČE, Leto gradnje : 2007, Lokacija: Rače, Projektant: STABILIS d.o.o., Zgornja Polskava
 • Obnovitvena dela na več parkiriščih trgovskih centrov LIDL, Leto gradnje : 2010, Lokacija: Maribor, Celje
 • Obnovitev ograje dvorišča stanovanjske hiše Zobec, Leto gradnje : 2011, Lokacija: Poljčane
 • Obnovitev dvorišča stanovanjske hiše Borko, Leto gradnje : 2011, Lokacija: Slovenska Bistrica
 • Gradbena dela postavitve bazena (Dobavitelj bazena: EMA   bazeni d.o.o.) in ureditve okolice, Leto gradnje : 2012, Lokacija: Vrbno/Šentjur
 • Gradbena dela postavitve bazena (Dobavitelj bazena: EMA bazeni d.o.o.) in ureditev okolice; Leto gradnje: 2013, Lokacija: Ješovec/Laporje
 • Ureditev dvorišča in škarpni zidovi pri stanovanjski hiši; Leto gradnje 2014, Lokacija: Leskovec
 • Ureditev dvorišča in škarpni zid pri stanovanjski hiši; Leto gradnje 2014; Lokacija Maribor; Projektant: ABZ Arhitekturni biro Zatezalo d.o.o.
© 2009 Opifex Trade d.o.o. | Web design: Conectivia Team